× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanning i veiledning er et tverrfaglig studium som har som mål å kvalifisere studentene til å kunne gi veiledning både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

 

En vesentlig grunntanke ved studiet er at læring er en uavsluttet livslang prosess. Som utdannede veiledere skal studentene ha kompetanse i å kunne lede, strukturere og legge til rette for virksomme læreprosesser på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

 

Studiet vil kvalifisere for bruk i ulike jobbsammenhenger individuelt, på gruppenivå og i organisasjon/samfunn. Veiledning er anvendelig og nyttig både i kvalitets¿ og innovasjonsarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i tverrfaglig veiledning