× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i magnetisk resonans deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanning i magnetisk resonans (ViMR) er et nettbasert deltids-studie, spesielt tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb. Videreutdanning i MR går over 2 år, og gir 60 studiepoeng fordelt på i alt 6 emner. Det er fire teoretiske MR-emner på tilsammen 50 studiepoeng. I tillegg inngår to praksis-emner på til sammen 10 studiepoeng. Videreutdanningen er fokusert om MR-fysikk og prosedyrer, og bygger et sterkt teoretisk fundament for praktisk arbeid med MR.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i MR (magnetisk resonans)