× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i magnetisk resonans deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanningen i magnetisk resonans (MR) ved NTNU er et studium for deg som har en bachelorgrad i radiografi. Dette er en teknologisk rettet videreutdanning med fordypning i MR-teori, og som gjør deg ytterligere kvalifisert til arbeid med kvalitetssikring, protokoller og forskerprosjekt ved en MR-avdeling. Videreutdanningen går på deltid over to år. Undervisningen er i hovedsak nettbasert, men det er også noen samlinger i Trondheim. Videreutdanningens oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og skal kunne følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i MR (magnetisk resonans)