× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i kreftsykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning? Ønsker du å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft, og deres familie? Som kreftsykepleier får du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger, rehabilitering, symptomlindring og omsorg ved livets slutt.

 

Videreutdanning i kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring. Vi tar opp studenter i Trondheim og Ålesund.

 

Videreutdanning i kreftsykepleie gir deg kompetanse til å arbeide med kreftpasienter både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i kreftsykepleie

Tilbys ved:

  • NTNU i Ålesund
  • NTNU i Trondheim