× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i helsesykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanningen i helsesykepleie er for deg som er sykepleier og ønsker å spesialisere deg innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Som helsesykepleier (tidligere helsesøster) har du en selvstendig rolle innenfor kommunenes folkehelsearbeid, og arbeider med enkeltbrukere og grupper, og på samfunns- og systemnivå. Arbeidet omfatter planlegging, veiledning, rådgivning og vaksinering på helsestasjoner for barn og ungdom og i skolehelsetjenesten. Miljørettet helsevern/smittevern og flyktningehelsetjenesten er andre arbeidsområder. I tillegg kan ulike kommunale, statlige og internasjonale stillinger innen folkehelsearbeid være aktuelle.

Ved påbygning til mastergrad er du kvalifisert for fag- og prosjektstillinger i kommunehelsetjenesten, og undervisnings- og stipendiatstillinger på høgskole/universitet.

NTNU tilbyr utdanningen på heltid i Trondheim, og på deltid i Ålesund. 10 uker er praktiske studier fordelt på 2+8 uker. Deltidsstudiet i Ålesund er samlingsbasert over fire semester.