× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Avansert klinisk sykepleie omhandler avansert breddekompetanse innenfor sykepleiefaget. Du vil få kompetanse til å gi pasienter med akutte, kroniske og komplekse sykdomstilstander helsetjenester på en sikker måte.

 

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring. Vi tar opp studenter i Gjøvik og Ålesund.

 

Etter endt utdanning vil du ha avansert kunnskap innen sykepleie med muligheter til arbeid både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.

 

Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU.Masterstudiet gjør deg kvalifisert til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær fagutvikling og forskningsaktivitet i egen virksomhet.