× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veg og jernbane - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Dette er et fleksibelt deltidstudium for alle som jobber med veg og jernbane i offentlig eller privat sektor. Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Gjennom studiet skal du lære å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Kvalifikasjon/tittel

Master i vegteknikk

Lignende utdanninger