× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Norges kontinentalsokkel inneholder store petroleumsressurser. Hvordan kan vi utvinne disse ressursene på økonomisk og miljømessig forsvarlig måte?

Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å utvinne petroleumsressurser offshore. I begynnelsen var petroleumsutvinning i stor grad basert på anvendelse av bunnfaste plattformer med brønnhodene plassert oppe på plattformen. I dag anvendes havbunnsbrønner i stadig større grad. Dette medfører store utfordringer med hensyn til utforming, installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Norge er i dag ledende i verden innenfor undervannsteknologi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi