× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tysk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

På masterprogram tysk får du anledning til å fordype deg i tysk språk, litteratur eller kultur. Vitenskapelig teori og metode vektlegges, og det tilstrebes en kritisk tilnærming til lærestoffet. Her møtes engasjerte faglærere og studenter.

Masterprogram tysk består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og studentene velger etter hvert å fordype seg innenfor ett av disse områdene.

Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i tysk