× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tysk - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. I Europa har rundt 100 millioner mennesker tysk som morsmål, og tysk er et viktig handels- og kulturspråk.

Studiet gir deg tilgang til et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland, Østerrike og Sveits. Ved å studere et fremmed språk og en annen kultur får du anledning til å reflektere over ditt eget morsmål og din egen kultur på nye måter.

I tysk årsstudium studerer du tysk språk, litteratur og kultur. I studiet spiller sammenligningen med norsk språk og kultur en viktig rolle. Gjennom tyskstudiet lærer du å analysere og formidle kunnskap på disse områdene, og du trenes i å anvende det tyske språket på et høyt nivå.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i tysk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194244