× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanningen tar utgangspunkt i deltakernes arbeidssted. Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge