× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Har du lyst til å skape en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer? Vil du lære å bygge sikker infrastruktur som tunneler, brohoder, vindmølleparker og annet som bygger på geologiske konstruksjoner? Vil du utvinne ressurser fra jorden som samfunnet er avhengige av i dag og i fremtiden, samtidig som du spiller på lag med miljøet? Da er tekniske geofag noe for deg.

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, både lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer blant annet å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg, og hvordan skade på miljøet og forurensning kan unngås.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

53.50 (primær)
54.20 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194946

Lignende utdanninger