× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Norge er rikt på natur og geologiske ressurser. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten. Med kunnskap i tekniske geofag lærer du hvordan vi skal bruke berggrunnens verdier til beste for samfunnet. Du lærer å bygge sikre tunneler og fjellanlegg. Forutsi og forhindre skred og ras. Lærer å produsere de materialene hele samfunnet er av avhengig av i dag og i framtida. Trykket på verdens geologiske ressurser øker sterkt. Det gjør også behovet for kunnskap i Tekniske geofag.

Hva er Tekniske geofag?

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Jorda endres både over og under overflaten av vårt kravstore samfunn. Som sivilingeniør styrer du uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg. Du lærer hvordan skade på miljøet og forurensning unngås. Du lærer hvordan du kan finne måter å bøte på eventuelle uheldige effekter fra anleggs- og mineralproduksjon. Selv om de store økonomiske betydninger av geologiske aktiviteter gjelder nå, vil de dypeste spor vare i tusener av år. Med kunnskaper i tekniske geofag er du med på å forme fremtidas samfunn.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

53.50 (primær)
54.20 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194946

Lignende utdanninger