× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? Hvordan henger vitenskap og teknologi sammen med nye forståelser, levemåter og institusjoner? På hvilken måte er kunnskap og teknologi knyttet til innovasjon, verdispørsmål, forbruk og policyutvikling? Er det vi som endres av ny kunnskap og teknologi, eller er det fordi vi forandrer oss at kunnskapen og teknologien endrer seg?

 

Dette er spørsmål som Masterprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies - STS) beskjeftiger seg med. De ulike emnene i programmet gir kompetanse i å analysere sosiale, kunnskapsmessige, teknologiske og kulturelle samspillsprosesser. Disse er sentrale i for eksempel innovasjon, klimakunnskap og miljøpolitikk, dataspill, bioteknologi og/eller design og forbruk.

 

Studieprogram i STS er tverrfaglige, og internasjonalt sett er STS et felt i stor vekst. I Masterprogrammet i STS ved NTNU lærer du å bruke mange og ulike perspektiver for å forstå sammenhenger mellom teknologi, vitenskap, innovasjon, og kultur og samfunnsutvikling. Masterprogrammet gir deg teoretiske og metodiske verktøy for å analysere teknososiale prosesser både i arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv. Det er nyttige verktøy som kan belyse politikk- så vel som teknologiutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Master i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)