× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

For å forstå moderne samfunn er det viktig å vite hvordan kunnskap og teknologi lages, brukes og virker. Dette årsstudiet innenfor samfunnsfag handler om det mangfoldige samspillet mellom ulike typer av kunnskap, forskning, innovasjon, teknologi og kulturell endring, som utgjør det vi kaller samfunnsutviklingen.

 

Årsstudiet består av fire emner med følgende fokus:

  • IKT, sosiale medier og kulturendring
  • Natur, kultur, design og forbruk
  • Innovasjon, kunnskap, politikkutvikling og kommunikasjon
  • Energi, miljø, klima og samfunn

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i kunnskap, teknologi og samfunn

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
48.8 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194242

Lignende utdanninger