× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Politikk til høyre ¿ politikk til venstre! Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn ¿ lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Masterprogrammet i statsvitenskap gir en allsidig skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trener statsvitere seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Du kan også jobbe med for eksempel formidling, undervisning og arbeid i interesseorganisasjoner og internasjonale organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Master i statsvitenskap