× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Med en master i statsvitenskapen får du kunnskap om hvordan politikk skapes og hvilke konsekvenser den får. Studiet er for deg som er interessert i politikk og administrasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. På masterstudiet får kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

Du vil få mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, som for eksempel

  • miljøpolitikk
  • utenrikspolitikk
  • internasjonal politisk økonomi
  • årsaker til krig
  • evaluering av politiske tiltak, opinion og politisk adferd

Som statsviter kan du jobbe med mye forskjellig, for eksempel

  • planleggings- og utredningsarbeid
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i media og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høgskole

Du kan for eksempel jobbe i ulike prosjekter, hos ulike departement eller i internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Kvalifikasjon/tittel

Master i statsvitenskap