× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Statsvitenskap er en systematisk studie av politikk: hva som skjer, hvorfor det skjer og hvordan vi kan vite det. Studiet passer for deg som er interessert i politikk internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Statsvitere jobber blant annet med planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og i privat næringsliv.

Eksempel på tema som du får kjennskap til gjennom studiet, er vilkår for demokrati og hvordan og hvorfor demokratier fungerer som de gjør, årsaker til krig og fred, forklaringer på politiske deltakelse, valgatferd og opinionsdanning i Norge og i andre demokratier. Du får også innsikt i hvordan stater fungerer i praksis og forholdet mellom statsmaktene, i forvaltningens virkemåter, i forholdet mellom stat og kommuner, og i velferdsstatens utvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.50 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194881