Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • 46.30 (primær)
  • 48.90 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194238

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Statsvitenskapen ser på hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Årsstudiet gir deg en bred innføring i

  • internasjonal og komparativ politikk
  • politisk teori
  • politisk atferd
  • samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
  • offentlig politikk og administrasjon

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i statsvitenskap

Alle utdanninger innen