Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120.00

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet skal gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn.

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen