× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Studiet skal gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk