× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spansk - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I årsstudium spansk står praktisk og teoretisk språkkompetanse sentralt. Du vil du få en grundig innføring i det spanske språkets struktur og oppbygning, med vekt på forskjeller mellom norsk og spansk.

I arbeidet med ulike spanske tekster vil du få en grunnleggende forståelse for den spanskspråklige verdens språk, litteratur og kultur.

Studiet er delt i tre hovedområder:

  • Språk
  • Kultur
  • Litteratur

 

Du skal få kjennskap til noe latinamerikansk og spansk litteratur, og en generell oversikt over historie og kultur fra hele den spanskspråklige verden, i tillegg til å tilegne deg teoretisk og praktisk språkkompetanse i spansk.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i spansk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
35.7 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194912