× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Masterprogrammet kombinerer teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir deg innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer som

  • sosial ulikhet
  • integrering
  • velferdsstaten
  • digitalisering

Som sosiologi vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Du vil raskt kunne sette deg inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan arbeide med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid i bedrifter og organisasjoner.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi