× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du vite mer om hvordan mennesker rundt deg kan forme deg? Er du opptatt av mobbing og negative sider ved sosiale medier? Er du interessert i integrering av flyktninger? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: Hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Familien, vennekretsen, Facebook-grupper, politiske parti, trossamfunn, lokalmiljø og idrettslag er alle eksempler på fellesskap som påvirker vår identitet og atferd.

Sosiologistudiet passer for deg som er opptatt av menneskelig samspill og som ønsker å forstå samfunnet vi lever i. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger. Du får også kunnskap om kommunikasjon, gruppeprosesser og ledelse.

Sosiologer bruker sin kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer, og jobber ofte innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid. I tillegg kan du også jobbe med interesseorganisasjoner, massemedia eller undervisning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.50 (primær)
45.40 (ordinær)

Studieplasser

70

Søknadskode (SO)

194880

Lignende utdanninger