× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Vil du vite mer om hvordan du påvirkes av menneskene rundt deg? I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill og hvordan vi som individer former og formes av fellesskapene vi er en del av og av større endringer i samfunn, politikk og global kultur.

Sosiologer studerer den enkeltes livsituasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår, og forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn. Årsstudiet i sosiologi består av 60 studiepoeng og er normert til ett år.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i sosiologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.10 (primær)
49.10 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194240

Lignende utdanninger