× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialantropologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer blir stadig større? I sosialantropologien lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom feltarbeid og deltakende observasjon lærer du om ulike kulturer og samfunn fra innsiden. Kunnskap om kultur er viktig for å forstå lokale og globale prosesser og utfordringer.

Du lærer om tema som

 • makt
 • religion
 • politikk
 • konflikt
 • kommunikasjon

 

Som sosialantropolog blir du en kulturoversetter i en globalisert verden hvor vi i stadig er i kontakt med hverandre på tvers av landegrenser og kulturer. Du kan for eksempel jobbe med

 • bistands- og utviklingsarbeid
 • integrering og tilrettelegging
 • velferd
 • organisasjonsutvikling
 • kommunikasjon

 

Studiet gir deg varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe hos

 • kommune og fylkeskommune
 • departement og andre statlige organer
 • Nav
 • bistands- og interesseorganisasjoner
 • flyktningmottak
 • Røde kors
 • FN
 • Regnskogfondet

 

Mange jobber også som konsulent eller rådgiver i ulike bedrifter og organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialantropologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.20 (primær)
38.50 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194879