× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialantropologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? I bachelorstudiet i sosialantropologi lærer du å se på deg selv og andre med nye øyne.

Studiet passer for deg som er interessert i verdens små og store forskjeller. Vi reiser mer, produksjon og distribusjon av varer forgår i globale kjeder, mange er på flukt fra krig og konflikt, andre migrerer for å bedre livsvilkårene for seg og sine barn, og vi er i større grad enn tidligere avhengig av å finne overnasjonale løsninger på felles utfordringer. Dette er blant annet noe av det sosialantropologer observerer når de er på feltarbeid for å studere ulike kulturer.

Sosialantropologer har en unik rolle som kulturoversettere i globaliseringens tidsalder, hvor nye kontaktflater gjør oss både forskjellige og like på nye måter. Du kan for eksempel jobbe i multinasjonale industrikonsern, med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, som journalist eller lærer.

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosialantropologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.20 (primær)
38.50 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194879