× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialantropologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I sosialantropologi sammenligner du ulike kulturer og samfunn. Utgangspunktet for fagområdet er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet. Årsstudiet i sosialantropologi er på 60 studiepoeng, og tas normert over ett år.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i sosialantropologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.60 (primær)
45.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194367