× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosialantropologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Lurer du på hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn? Hvordan utvikler samfunnet seg når kontakten mellom ulike folk og kulturer er stadig større? I sosialantropologien lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Du ser på kulturer og samfunn fra innsiden, og gjennom feltarbeid og deltakende observasjon får du en forståelse av omgivelsene dine og deg selv.

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i sosialantropologi. Du lærer om

  • sosialantropologiske perspektiver og nøkkelbegreper
  • etnografisk metode
  • sosialantropologiske forskningsemner

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i sosialantropologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.60 (primær)
45.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194367