× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Shippingledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet skal gi deg en innføring i shipping-, logistikk-, økonomi- og markedsføringsfag, for å få kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede. Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium