× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvordan anvender samfunnet sine knappe ressurser, og hvordan bør de anvendes? Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette studiet prøver å besvare med bruk av modeller og ulike analyseredskaper. Modellene og metodene er basert på matematikk og statistikk, og passer for deg som er analytisk og matematisk anlagt.

Det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er samfunnsengasjert og ønsker en høyere økonomisk utdanning med gode jobb- og karrieremuligheter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i samfunnsøkonomi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

43.80 (primær)
43.50 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194818

Lignende utdanninger