× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsøkonomi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes. Samfunnsøkonomers arbeid består ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet, og bruker dette som grunnlag for å si noe fremtiden.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i samfunnsøkonomi