× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsøkonomi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvordan bør Norge forvalte sin oljeformue? Hvorfor inntreffer finanskriser gjentatte ganger? Hvordan kan miljøpolitikken utformes så effektivt som mulig? Hva er sammenhengen mellom utdanningssystem og levestandard? Samfunnsøkonomer jobber med å forutsi den økonomiske utviklingen og gir råd basert på slike analyser. Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av sine knappe ressurser, både arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap.

 

Programmet passer for deg som er analytisk anlagt og trives med matematikk, som er et viktig verktøy i faget. Samfunnsøkonomer jobber både i offentlig og privat sektor. Arbeid med økonomisk planlegging og prognoser er sentralt, fra kommunalt nivå til direktorat og departement. Samfunnsøkonomer jobber også i stor grad i privat næringsliv, i konsulentselskaper, banker og finansselskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunnsøkonomi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.90 (primær)
44.10 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

194898

Lignende utdanninger