× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsøkonomi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Samfunnsøkonomi er studier av samfunnets bruk av knappe ressurser. Årsstudium i samfunnsøkonomi gir deg en innføring i mikro- og makroøkonomi, matematiske metoder og statistikk. Årsstudiet i samfunnsøkonomi kan inngå som del av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i samfunnsøkonomi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.80 (primær)
45.20 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

194239

Lignende utdanninger