× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Religionsvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogram religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget.

Masterprogrammet er en fordypning innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Du velger tema for masteroppgaven i samarbeid med faglærer, og valgemner på inntil 22,5 studiepoeng kan brukes til å bygge opp spesialkunnskap i forhold til det valgte tema.

Programmet skal gi innføring i vitenskapsteoretisk tenkning og vitenskapelige arbeidsmåter, og det stilles store krav til kritisk holdning og evne til selvstendig arbeid. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, og er en første svenneprøve i metodisk, vitenskapelig skolering.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i religionsvitenskap