× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Religionsvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorprogram religionsvitenskap gir systematiske og sammenlignende perspektiver på religion og livssyn i historie og nåtid, både på tvers av og innenfor ulike kulturelle og sosiale miljø.

Studentene får kunnskap om de ulike religiøse tradisjoners trosgrunnlag og praksis, samt forståelse for den historiske utviklingen som ligger til grunn. Programmet gir innsikt i det samspillet og de problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom religion og andre sosiale og kulturelle fenomen. Gjennom dette skal studentene utvikle en evne til å tenke sammenlignende og vitenskapelig om religion og religiøse tradisjoner som sosiale, kulturelle, litterære og filosofiske fenomen, samt utvikle ferdigheter i å kommunisere om slike spørsmål.

Målet for programmet er å utvikle din kunnskap om religiøse ideer og religiøs praksis, samt gi deg innsikt i religionenes funksjon og betydning som livstolkning, verdiforankring og meningshorisont for individer så vel som for større sosiale grupper.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i religionsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194929