× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Religionsvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Over hele verden har religioner bidratt til å forme kulturer og samfunn - og omvendt.

For befolkningsgrupper verden over har tro og livstolkning en sentral plass i tilværelsen. Som student i årsstudium religionsvitenskap får du en dypere forståelse for hva religionene har å si for ulike kulturer og samfunn.

Religionsvitenskap er et systematisk studium av hva mennesker gjør og tror i forbindelse med religion og livssyn. Hvilken virkning har dette for samfunn og individ, både innenfor og på tvers av ulike kulturelle og sosiale miljø?

Årsstudiet dekker menneskehetens mangfoldige religiøse idé- og praksissystem i fortid og nåtid, så vel som kulturmøter og nyorienteringer. Ved NTNU er studiet i religionsvitenskap særlig fokusert på samtidens religionsformer og tverrkulturelle forhold.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i religionsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
41.8 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194910