× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Realfagskurs 1/2 årig favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Semester

1

Om studiet

Har du generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk ( R1/ R2) og/eller fysikk (FY1, kan du ta realfagskurs på NTNU i Trondheim. Realfagskurset gir opptaksgrunnlag til å søke videre på bachelorutdanning i ingeniørfag og masterutdanning i teknologi.

Arbeidsformene er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.

Realfagskurset gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen.

Kurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse og tilbys bare i vårsemesteret.

 

Arbeidsmengden tilsvarer 30 prosent av fulltidsstudium

Kvalifikasjon/tittel

1/2 årig realfagskurs

Lignende utdanninger