× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Realfagskurs 1/2 årig favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Forkurs

Semester

1

Om studiet

Hvis du ønsker teknologiutdanning, men mangler realfagskompetanse, kan du ta realfagskurs hos oss i Trondheim. Realfagskurset gir opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

Arbeidsformene er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger. Det undervises i fagene matematikk og fysikk, til sammen 24 timer per uke, inkludert øvingstimer med studentassistent.

Realfagskurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse.

NB! Kurset tilbys bare i vårsemesteret.

Arbeidsmengden tilsvarer 30 prosent av fulltidsstudium

Kvalifikasjon/tittel

1/2 årig realfagskurs

Lignende utdanninger