× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgivningsvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Med en master i rådgivningsvitenskap får du kompetanse i å hjelpe andre til å utvikle selvinnsikt og ferdigheter som øker deres handlings- og samhandlingskompetanse. Studiet er rettet mot det pedagogisk psykologiske rådgivingsfeltet, og vi er det eneste universitetet i Norge som tilbyr et eget masterprogram i rådgivningsvitenskap.

Du blir kvalifisert til å arbeide innen ulike områder, blant annet rådgivnings-og veiledningsarbeid, arbeid i den pedagogisk-psykologiske rådgivningstjenesten og andre tjenester. I kombinasjon med lærerutdanning gir mastergraden også en meget solid utdanning for skolerådgiving og kan også være relevant for arbeid innenfor områdene spesialpedagogikk og skoleledelse. Graden kan også brukes innenfor personalledelse.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i rådgivningsvitenskap

Lignende utdanninger