× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du forstå lærings- og utviklingsprosesser? Er du interessert i å kunne legge til rette for rådgivning, læring og utvikling for ulike grupper og på ulike arenaer? Da er bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring noe for deg. Her kan du tilegne deg kunnskaper om kommunikasjonsmønstre, ulike læringsarenaer og karrierevalg. Du blir også trent i å observere og å diskutere enkle rådgivningssamtaler i grupper.

 

Med en bachelor i rådgivning og voksnes læring kan du påta deg oppgaver knyttet til rådgivnings-, konsultasjons- og veiledningstjenester som benyttes i en rekke jobber. Andre arbeidsområder som kan være aktuelle er informasjon, formidling, saksbehandling og utredning. Innsikt i kompetanseutvikling, endrings- og omstillingsprosesser, kommunikasjon og lytteferdigheter vil utgjøre spisskompetansen din.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.10 (primær)
46.20 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194171

Lignende utdanninger