× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du forstå lærings- og utviklingsprosesser? Er du interessert i å kunne legge til rette for rådgivning, læring og utvikling for ulike grupper og på ulike arenaer? Ved å ta en bachelor i rådgivning og voksnes læring kan du tilegne deg kunnskaper om kommunikasjonsmønstre, ulike læringsarenaer og karrierevalg. Du blir også trent i å observere og å diskutere enkle rådgivningssamtaler i grupper. Spisskompetansen din vil være på kompetanseutvikling, endrings- og omstillingsprosesser, kommunikasjon og lytteferdigheter.

Du kan for eksempel jobbe innen rådgivnings-, konsultasjons- og veiledningstjenester. Andre aktuelle arbeidsområder er informasjon, formidling, saksbehandling og utredning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rådgivning og voksnes læring

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.10 (primær)
46.20 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194171