× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykologutdanning, 6-årig løp favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

360

Semester

12

Om studiet

Er du interessert i mennesker? Hvordan kan du bidra til å forbedre andre menneskers livskvalitet og livsvilkår? Har du lyst til å jobbe som autorisert psykolog? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetansen du trenger. Studiet har en varighet på 6 år og gjør at du kan bli psykolog.

Psykologi handler om hvordan og hvorfor du tenker og føler, og om å forstå avvikende atferd. Studiet er bygd opp av teoretiske, kliniske og praktiske emner. Du får klinisk erfaring fra første semester og får i løpet av studiet erfaring med pasienter i ulik alder og med ulike livssituasjoner. Psykologen stilles ofte overfor ømfintlige problemer. Yrket stiller derfor særlige krav til ansvarsfullhet, høyt faglig nivå, integritet og en profesjonell og fagetisk holdning.

Det er mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet vil øke. Jobbmuligheter er først og fremst innen forebyggende arbeid og behandlingsvirksomhet. Andre viktige arbeidsfelt er konsulent- og sakkyndighetsarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning. Mange psykologer driver egen praksis på hel- eller deltid.

 

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus psychologiae/Candidata psychologiae

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

56.70 (primær)
64.30 (ordinær)

Studieplasser

78

Søknadskode (SO)

194941

Lignende utdanninger