× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

På masterstudiet øker du din psykologiske fagkompetanse. Du vil opparbeide deg en god evne til å belyse psykologiske problemstillinger ut ifra vitenskapelig, kritisk og løsningsorientert tenkning. I tillegg spesialiserer du deg innen et spesifikt psykologisk fagfelt som du har interesse for gjennom arbeid med masteroppgaven.

Du kan velge mellom to studieretninger:

  • læring - hjerne, atferd og omgivelser
  • arbeids- og organisasjonspsykologi

Med en mastergrad i psykologi får du en etterspurt kompetanse, som kan brukes innen blant annet konsulent- og rådgivingsarbeid, undervisning og forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykologi

Lignende utdanninger