× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I hverdagen observerer vi hele tiden hverandre, reflekterer og kommenterer både våre egen og andres atferd. Vi drives av en sterk interesse for å forstå oss selv og folk rundt oss.

I psykologi studerer du mennesker og dyr på en vitenskapelig måte. Det betyr at vi tester og begrunner antakelser på en systematisk måte ved hjelp av psykologiske teorier og forskningsmetoder. Faget passer for deg som er nysgjerrig og interessert i mennesker, og som ønsker å finne ut mer om hvordan vi mennesker fungerer alene og i samspill med andre. I psykologien ønsker vi å forklare og forstå hvordan sinnet virker, og utvikler teorier basert på vitenskapelige metoder.

Siden studiet gir deg kunnskap om menneskelig utvikling gjennom hele livsløpet, er kompetansen din relevant for jobber med mennesker i alle faser i livet – fra barnehager og skoler til omsorgsboliger eller eldrehjem. Du vil få innsikt i hvordan mennesker lærer, noe som er nyttig i arbeid med opplæring og undervisning. Du kan da jobbe innenfor

  • helse og omsorg
  • administrasjon og HR
  • offentlige tjenester, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner
  • informasjonsformidling og media

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i psykologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.60 (primær)
52.30 (ordinær)

Studieplasser

165

Søknadskode (SO)

194876

Lignende utdanninger