× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i psykologi gir deg en innføring i psykologifaget. Du lærer om psykologifagets historiske utvikling, du får god innsikt i vitenskapelige forskningsmetoder og du tilegner deg kunnskap om psykiske lidelser.

Studieprogrammet gir en innføring i fem hovedområder innen psykologien:

  • kognitiv psykologi
  • sosialpsykologi
  • personlighetspsykologi
  • biologisk psykologi
  • utviklingspsykologi

Årsstudiet i psykologi gir deg mulighet til å opparbeide deg kunnskap om et bredt spekter av psykologiske fenomener og forstå disse i lys av forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i psykologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.20 (primær)
52.10 (ordinær)

Studieplasser

145

Søknadskode (SO)

194752

Lignende utdanninger