× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad. Fullført PPU kvalifiserer deg som lærer i videregående skole og grunnskolens 5.¿10. trinn.

Endrede opptakskrav fra 2019:

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha

  • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning