× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig studium som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Fullført PPU gir undervisningskompetanse for videregående skole og grunnskolen ned til og med femte trinn.

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag er du kvalifisert som lærer i videregående skole og i grunnskolen ned til og med femte trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har. I tillegg kvalifiserer lærerutdanning til mange andre roller i arbeidslivet.

Formidlingskompetanse er viktig i de fleste yrker, og som utdannet lærer vil du derfor stille med et fortrinn på arbeidsmarkedet. Mange med lærerutdanning jobber også andre steder enn i skolen.

Noen jobber for eksempel med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Velger du lærerutdanning, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning