× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på best miljømessig og økonomisk vis. Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere i mange år framover. Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien. Biler, fly og industri vil også i framtiden være avhengig av en stabil og høy produksjon av olje og gass.

Med en utdanning innen petroleumsfag er du sikret ettertraktet og etterspurt kompetanse. Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen må vi være nyskapende og en pådriver for at denne næringen skal være mest mulig miljømessig og bærekraftig. Da vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.00 (primær)
53.10 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194757