× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Norges kontinentalsokkel gjemmer petroleumsressurser for milliarder av kroner. Hvordan kan vi finne og utvinne disse ressursene på økonomisk og miljømessig beste vis? Petroleumsfag handler nettopp om dette. Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å lete etter og utvinne petroleumsressurser offshore. Petroleumsfag omfatter leting etter og utvinning av olje og gass. CO2-utslippene fra oljevirksomheten og samfunnet ellers er en alvorlig trussel for miljøet. Et viktig bidrag til å redusere utslippene til atmosfæren, er deponering av CO2 i undergrunnen, kanskje også kombinert med injeksjon i oljereservoarene for å øke utvinningen. Utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området er også et viktig element i Petroleumsfag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi