× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Erfaringsbasert masterprogram i pedagogisk-psykologisk rådgivning er et fleksibelt deltidsstudium for deg som er ansatt i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Målet med studiet er å utvikle de analytiske ferdighetene dine og å øke handlingskompetansen din i det daglige arbeid som pp-rådgiver for å sikre alle barn og unge et inkluderende opplærings- og utviklingsmiljø. Studiet vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til dette fagområdet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning