× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for ansatte i den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Du kan ta enkeltkurs eller en hel erfaringsbasert mastergrad ved siden av jobb.Målet med studiet er å utvikle dine analytiske ferdigheter og å øke handlingskompetansen din i det daglige arbeid som pp-rådgiver for å sikre alle barn og unge et inkluderende opplærings- og utviklingsmiljø. Studiet vektlegger systemrettet arbeid og gjenspeiler tjenestenes opplevde utfordringer og behov knyttet til fagområdet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning