× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergradsstudiet i pedagogikk gir deg en videreføring og spesialisering i innenfor studieretningene utdanning og oppvekst eller spesialpedagogikk. Du vil bli i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger, evalueringer og forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet vil særlig kvalifisere deg for arbeid innen

  • evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid
  • administrasjon, organisasjon og ledelse
  • opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogikk

Lignende utdanninger