× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Mastergradsstudiet i pedagogikk gir en videreføring og spesialisering innenfor studieretningene utdanning og oppvekst eller spesialpedagogikk. Med en mastergrad i pedagogikk får du spesifikk fagkompetanse innenfor studieretningens område, og i tillegg en generell kompetanse som er viktig for arbeidslivet.

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, og pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling. Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov.

Kvalifikasjon/tittel

Master i pedagogikk

Lignende utdanninger