× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk språk og litteratur - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

I masterprogram nordisk er målet at du skal bli i stand til å analysere og forstå norsk og nordisk språk og litteratur ut fra moderne systematiske og historiske tilnærmingsmåter.

Det betyr ikke bare at du skal tilegne deg metodiske grep for å analysere skjønnlitteratur, sakprosa eller grammatiske strukturer. Norsk og nordisk språk og litteratur skal også studeres i sitt samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst.

Masterprogram nordisk skal gi en grundig kompetanse i å behandle problemstillinger selvstendig, kritisk, og på et høyt faglig nivå. Studiet omfatter deleksamener i fire fagspesifikke emner som omhandler blant annet faghistorie, vitenskapsteori og vitenskapelig metode, og disse emnene skal gi deg en bakgrunn for å kunne skrive en vitenskapelig avhandling.

Det blir også arrangert skriveseminarer der du kan diskutere problemstillinger og utkast med faglærere og medstudenter. De fleste studentene velger å konsentrere seg om enten nordisk språk eller nordisk litteratur, men det er også fullt mulig å ha blandede varianter, med både språklige og litterære emner. Du kan også velge å fokusere på didaktiske problemstillinger i masteravhandlingen.

Kvalifikasjon/tittel

Master i nordisk språk og litteratur