× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk språk og litteratur - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I årsstudiet nordisk språk og litteratur studerer du norsk og nordisk litteratur og språk både i seg selv og i samspill med medier og kulturelle ytringer innenfor en større global kontekst. I årsstudiet vil du blant annet studere hva språk er og hvordan det er oppbygd, og hvordan litteraturen i Norge påvirkes av andre medier og kunstarter. Studiet skal gjøre deg i stand til å formidle, reflektere over og anvende språk- og litteraturkunnskap i svært mange sammenhenger. Årsstudiet er godkjent for bruk i lærerutdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i nordisk språk og litteratur

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194210