× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Prøv å tenke deg en verden uten språk. Det er umulig, ikke sant? Språket finnes overalt, alltid. Studiet gir deg en innføring i språket og litteraturen som har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på, og gir deg kompetanse som er etterspurt i mange yrker.   Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap har tre studieretninger:

 • Allmenn litteraturvitenskap
  Ved å studere allmenn litteraturvitenskap opparbeider du solide ferdigheter i å arbeide med tekst. Du lærer både å analysere og forstå litterære tekster, og å sette dem inn i estetisk og historisk kontekst.
 • Nordisk språk og litteratur
  Bachelorstudiet i nordisk gir deg gode ferdigheter til å analysere språksystem, språkbruk og litteraturen i nordiske språk, særlig norsk, samt en grunnleggende forståelse av hvordan språket og litteraturen har utviklet seg fram til i dag.
 • Norsk som andrespråk
  Språktilegnelse er viktig for integrering. Hvis du har interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til språklige minoriteter, er norsk som andrespråk faget for deg.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  5

  Søknadskode (SO)

  194954
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  194889
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  194456