× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Nasjonal paramedic-utdanning er et videreutdanningstilbud for faglært ambulansepersonell, og består av en årsenhet på 60 studiepoeng. Målet med studiet er å utdanne studenter som er tilført spesialiserte kunnskaper innen yrket for å kunne ha en utøvelse som er i samsvar med helselovgivingens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Nasjonal Paramedic-utdanning gjennomføres på deltid. Undervisning vil foregå på NTNU i Gjøvik og i helseforetak i Helse Sørøst. Det benyttes også nettstøttet undervisning i mellomperiodene. Sykehushospitering og/eller simulering skal inngå i de tre siste emnene. Tilsammen inngår 3 uker hospitering.

Kvalifikasjon/tittel

Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell