× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Hvordan kan vi bygge nye komponenter for diagnostikk og medisinering, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger?

 

Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt ned på atomært nivå. Studieprogrammet er tverrfaglig fordi det kombinerer fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper, som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter. I løpet av studietiden ved sivilingeniørutdanningen nanoteknologi vil du tilegne deg kunnskaper som setter deg i stand til å løse et bredt omfang av teknologiproblemer innenfor moderne industri. Utdannelsen gjør deg i tillegg rustet til å løse fremtidens utfordringer innenfor både forskning og utvikling av ny teknologi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

61.00 (primær)
61.80 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

194937

Lignende utdanninger