× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå. Studieprogrammet er tverrfaglig fordi det forener fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper, som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter. Tverrfagligheten gjenspeiles i bredden av anvendelsesområdene som blant annet er medisin, elektronikk og fornybar energi.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

61.00 (primær)
61.80 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

194937

Lignende utdanninger