× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

På musikkvitenskap ved NTNU legges det stor vekt på kombinasjonen av teori og praksis. Studiet inkluderer musikkhistorie og analyse, individuell undervisning i ditt hovedinstrument, valg av spesifikke områder å fordype deg i, gehørtrening, improvisasjon, øvelser i å lage musikk og grunnleggende musikkteknologi. Fordypningen i musikkvitenskap avsluttes med en bacheloroppgave.

Musikkvitenskap spenner fra kunnskap om vestlige musikkhistoriske epoker og sjangere til musikalske ytringsformer i kulturer utenfor den europeiske. Vi går inn i musikkens mangfold gjennom musikalsk analyse og estetisk fortolkning, historie- og kulturstudier, studier av musikk og samfunn og undersøkelser av musikk i samspill med andre kunstarter.

Musikk i ulike sjangere som klassisk, jazz- og populærmusikk, folkemusikk og verdensmusikk blir vektlagt og du lærer musikkanalytisk tenkning, estetisk fortolkning, og kulturell og historisk refleksjon knyttet til verk, musikkformer og tradisjoner du møter gjennom konserter, festivaler, ritualer og i mediene. Gjennom studiet analyserer du sentrale verk fra europeisk musikkhistorie og innspillinger av ledende utøvere innenfor jazz og populærmusikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194437